top of page

DRONEOPERAATTORIT JA LAITEVALMISTAJAT

Ulkoista yrityksesi regulatiivinen osasto meille. Tuemme suunnittelu-, valmistus- ja operaattoriorganisaatioita droneteollisuudessa. Tarjoamme tukea ja neuvontaa strategisiin, regulatiivisiin, operatiivisiin, teknisiin sekä liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin.

1. SORA-arviot

Olipa kyseessä STS, PDRA tai itse tehty SORA – voimme olla avuksesi. Olemme laatineet yli 20 SORA-arviota ympäri Eurooppaa, mukaan lukien BVLOS-lentotoiminnalle kaupungeissa.

 

Ohjaamme sinut alustavien analyysien läpi ja tarjoamme käytännön tukea mukautetun SORA:n laatimisen. Olemme erityisen innoissamme SORA v2.5:n käyttöönotosta, koska se tarjoaa SORA v2.0:aan verrattuna paljon vankemman kehyksen vaativampia toimintaympäristöjä varten. Varmistamme, että saamme sinut vauhtiin ja koulutamme sinut tarvittaessa SORA:an, jotta voit suorittaa seuraavat SORA-hakemukset itse.

 

2. Toimintakäsikirjan (OM) kirjoittaminen

 

EASA:n elokuussa 2023 julkaistu OM-malli helpottaa hyvän SAIL II -tason toimintakäsikirjan luomista. SAIL III:ssa ja IV:ssä lentotoimintamenetelmiä koskevat vaatimukset ovat tiukemmat. Autamme sinua laatimaan omaa toimintaasi tukevan OM:si niin, että se on mahdollisimman standardoitu ja siten helposti ilmailuviranomaisten arvioitavissa. Samalla teemme analyysin toimintasi mahdollisista tehostamis- ja virtaviivaistamismahdollisuuksista, turvallisuudesta tinkimättä.

 

3. LUC (Light UAS Operator Certificate)

 

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC) kertoo, että haltijalla on viranomaisen hyväksymä turvallisuudenhallintajärjestelmä. LUC:n haltijalle ilmailuviranomainen voi myöntää erityisoikeuksia, kuten uusien toimialueiden omatoiminen hyväksyminen sekä kotimaassa että muissa EASA-maissa. LUC tai vastaava sertifiointi on vaatimuksena alkaen SAIL IV:stä, mutta on varteenotettava operatiivisen toiminnan tasonnosto jo SAIL III:sta alkaen. 

 

Autamme sinua luomaan turvallisuudenhallintajärjestelmän, riskirekisterin, uudet vaaditut roolikuvaukset ja laatimaan LUC-dokumentaation sekä tarvittavilta osin päivittämään toimintakäsikirjasi. Voimme lisäksi kouluttaa avainhenkilösi toimimaan LUC-käsikirjan ja turvallisuusjohtamiskäsikirjan mukaisesti.

 

4. Suurten organisaatioiden drone-toiminta

 

Laajat organisaatiot, joilla on erilaisia dronetiimejä ja toimintakuvauksia, hyötyvät modulaarisesta toimintakäsikirjasta (OM), jossa tehtävien tiedot ovat OM:n liitteinä. Laitteiston huoltotoimenpiteet on koordinoitava dronetiimien välillä, kun taas lentäjien koulutus voidaan räätälöidä eri osastojen tarpeisiin.

 

Meillä on useiden vuosien kokemus suurten asiakkaiden tukemisesta heidän työskentelytapansa määrittelemisessä ja yritystason toimintakäsikirjojen laatimisessa. Tarjoamme myös räätälöityjä avoimen luokan ja erityisluokan koulutuksia.

 

5. Kauko-ohjaajien ja organisaatioiden koulutus

 

Tarjoamme avoin- ja erityinen-kategorioiden (ml. STS/PDRA) teoria- ja käytännön koulutuksia. Tarjoamme myös räätälöitäviä koulutuksia, kuten SORA käytännössä, U-space-perusteet tai standardien käyttö miehittämättömässä ilmailussa. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

 

6. Design Verification ja lentokelpoisuus

 

Tuemme sinua SORAn operatiivisten turvallisuustavoitteiden (OSO) saavuttamisessa ja EASAn MoCien (Means of Compliance) täyttämisessä SAIL II:ssa, III:ssa ja IV:ssä. Autamme sinua arvioimaan laadullisen vakuuttamisen riittävyyttä, tai vaihtoehtoisesti määrällisen testausohjelman (Functional Test Based) tai vika- ja vaikutusanalyysin (Failure Mode and Effect Analysis) laatimisessa.

Kiinnostuitko?

Keskustellaan hetki, siitä se lähtee. Kuulet, millaisia mahdollisuuksia miehittämättömällä ilmailulla voi olla toiminnallesi.

bottom of page