top of page

KOHTI KESTÄVÄÄ ILMAILUN TULEVAISUUTTA

Innovatiiviset ilmailupalvelut (Innovative Aerial Services) ovat vallankumouksellisia teknologisia ja operatiivisia ratkaisuja kaukokartoitukseen, mittaamiseen ja logistiikkaan. Ne muuttavat käsitystämme ilmailusta, hyödyttävät yhteiskuntaa ja vastaavat kestävän kehityksen vaatimuksiin.